بخش مرکزی

الحایی بخشدار بخش مرکزی بهمراه دکتر محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش وکرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان کرخه از
مرکز خرید گندم وکلزا حقیقت وابسته به تعاون روستایی منطقه آهودشت در شهرستان کرخه بازدید کرد