محسن ستاری فر

بازدید سرزده فرماندار کرخه از تعدادی از ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرخه، محسن ستاری فر فرماندار کرخه پیش از ظهر امروز دوشنبه 23 آبان از ادارات؛ آتش نشانی شهرداری الوان، اداره راه و ترابری شهرستان کرخه ؛ مرکز جامع سلامت عبدالخان پایین(سیدعباس) و اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرخه بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرخه، محسن ستاری فر فرماندار کرخه پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۳ آبان از ادارات؛ آتش نشانی شهرداری الوان، اداره راه و ترابری شهرستان کرخه ؛ مرکز جامع سلامت عبدالخان پایین(سیدعباس) و اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرخه بازدید نمود

فرماندار کرخه در این بازدید سرزده که با هدف بررسی میدانی وضعیت استقرار و خدمات رسانی ادارات شهرستان به شهروندان انجام گرفت با اشاره به وضعیت نامناسب حضور نیروها در برخی از این ادارات خواستار خدمات رسانی کامل و تکریم ارباب رجوع به عنوان اولویت کاری و مطالبه شهروندان شد.

ستاری فر همچنین علاوه بر حضور نیروها بر ضرورت آماده به کار بودن همه تجهیزات و ماشین آلات دستگاههای خدمات رسان به ویژه آتش نشانی بصورت تمام وقت تاکید کرد.

فرماندار کرخه در جریان این بازدیدها همچنین با مراجعین ادارات دیدار و پیگیر مشکلات و مطالبات آنها شد. ستاری فر رضایت مردم را مهم ترین شاخص فعالیت در دستگاهها و ادارات دانست.

نظم و انضباط کاری، نظافت و نماسازی و ارتباط مستمر با سایر ادارات و دستگاههای شهرستان در جهت تسریع رفع مشکلات مردم از دیگر مواردی بود که در این بازدید فرماندار شهرستان با مدیران و کارکنان ادارات مطرح گردید.

6