محسن ستاری فر

افتتاح نمایشگاه کتاب با حضورفرماندار

محسن ستاری فر فرماندار کرخه، بخشدار شاوور وچندتن از مدیران دستگاههای اجرایی و دوستداران کتاب، نمایشگاه کتاب درمدرسه برکت شهرشاوور افتتاح شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرخه، با حضور محسن ستاری فر، بخشدار شاوور وچندتن از مدیران دستگاههای اجرایی و دوستداران کتاب، نمایشگاه کتاب درمدرسه برکت شهر افتتاح شد.

 

این نمایشگاه که به همت اداره کتابخانه عمومی شهرستان برپا شد عنوان کتاب با موضوعات گوناگون همچون علمی ،تاریخی، مذهبی، دینی، هنری و بویژه کتاب مربوط به دانش آموزان وکودکان موجود می باشد.

 

 

گفتنی است ؛ این نمایشگاه کتاب تاپایان   هفته کتاب و کتابخوانی درسالن مدرسه برکت شهر شاوور دایر گردیده است.

5