محسن ستاری فر

جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته بسیج شهرستان کرخه

نهاد بسیج و الگوی عمل بسیجی از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز در پیوند با مفهوم جهاد تبیین در رهنمودهای مقام معظم رهبری بعنوان یک تکلیف انسانی و ارزش دینی اهمیت دوچندان یافته است

ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه: نهاد بسیج و الگوی عمل بسیجی از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز در پیوند با مفهوم جهاد تبیین در رهنمودهای مقام معظم رهبری بعنوان یک تکلیف انسانی و ارزش دینی اهمیت دوچندان یافته است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرخه ظهر امروز سه شنبه ۲۴ آبان جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته بسیج به ریاست ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه و با حضور حاج آقا جایمند مسئول فرهنگی سپاه ناحیه کرخه و اعضای ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان کرخه برگزار شد.

 

دکتر ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه با اشاره به اهمیت بسیج بعنوان یک نهاد انقلابی و مردمی ضرورت بزرگداشت هفته بسیج و استفاده از این رویداد در جهت عمل به تکلیف عمومی جهاد تبیین را مورد تاکید قرار داد.

 

فرماندار کرخه در این جلسه کلیه ادارات و دستگاههای شهرستان را مکلف کرد نسبت به بزرگداشت جایگاه بسیج و تکریم نیروهای بسیجی اهتمام ویژه داشته باشند.

 

دکتر ستاری فر مفهوم بسیج و بسیجی بودن را حائز ارزشهای فرامرزی و فراانسانی دانست که همه ما باید صرفنظر از مقام و جایگاه به مصداق های آن پای بند باشیم.

 

در این جلسه و با دستور دکتر ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه برنامه ریزی و هماهنگی ادارات و دستگاههای شهرستان در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر هفته گرامی بسیج در دستورکار قرار گرفت

فرماندار شهرستان کرخه: نهاد بسیج و الگوی عمل بسیجی از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز در پیوند با مفهوم جهاد تبیین در رهنمودهای مقام معظم رهبری بعنوان یک تکلیف انسانی و ارزش دینی اهمیت دوچندان یافته است.

8