محسن ستاری فر

جلسه شورای آرد و نان شهرستان کرخه برگزار شد

جلسه شورای آرد و نان شهرستان کرخه به ریاست محسن ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه و با حضور اعضای شورا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 

به گزارش روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان کرخه،پیش از ظهر امروز  جلسه شورای آرد و نان شهرستان کرخه به ریاست محسن ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه و با حضور اعضای شورا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
دکتر ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه در ابتدای جلسه با اشاره بر اهمیت نظارت بر توزیع آرد خام پز روستایی ضرورت پایش مستمر عملکرد عاملین توزیع و نانوایی ها را مورد تاکید قرار داد.

فرماندار شهرستان کرخه مساله نارضایتی شهروندان را از عملکرد نانوایی ها بسیار مهم و در اولویت پیگیری نهادهای متولی قرارداد و تشکیل گروههای بازرسی از نانوایان ضروری دانست.

در این جلسه و پس از ارائه گزارش اعضای شورا مقرر گردید در جهت حمایت از حقوق مردم و رفع مشکلات موجود در زمینه فعالیت نانوایان با هرگونه تخلف در زمینه کیفیت و کمیت نان در شهرستان بطور جدی برخورد بعمل آید.

6