ارتباط با ما

انتقادات و پیشنهادات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارید.

ایمیل فرمانداری شهرستان کرخه:

karkhe@ostan-kz.ir

ایمیل بخشداری مرکزی شهرستان کرخه:

bakhsh_markazi_karkhe@ostan-kz.ir

ایمیل بخشداری شاوور:

bakhsh_shavoor@ostan-kz.ir